Collectieve beveiliging

Het doel van collectieve beveiliging is het voorkomen van criminaliteit. Zonder beveiligingsmaatregelen heeft de criminaliteit vrij spel, verslechtert het ondernemersklimaat en stijgen de verzekeringspremies. Bovendien voelen ondernemers, medewerkers en bezoekers zich er niet prettig.

Voor het bedrijvenpark Ruyven zijn diverse beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo zijn ter hoogte van de hoofdentree en bij de ontsluiting van het bedrijvenpark via de fietsbrug, camera’s geplaatst. Bovendien is een collectieve surveillancedienst op het terrein actief en hebben veel ondernemers op de private kavel aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen.


Op Ruyven werken de ondernemers zeer nauw en actief samen met gemeente, politie, brandweer en de beveiligingspecialisten NVD Beveiligingen Techniek en Trigion. Gezamenlijk werken de partijen volgens het stappenplan van het Keurmerk Veilig Ondernemen aan de veiligheid op het terrein.