Collectieve inkoop

De Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven streeft naar duurzaam ondernemerschap, waarbij het behalen van economisch voordeel voor haar leden, door gezamenlijke inkoop van diensten en producten, samen gaat met de zorg voor een prettig en veilig ondernemersklimaat met aandacht voor het milieu.

Samen sta je sterk, óók in het bedrijfsleven. Collectief inkopen kan een onderneming flinke besparingen in tijd en geld opleveren. De geldbesparing gaat verder dan alleen het bedingen van een lagere prijs. Ook het efficiënter regelen van zaken scheelt uiteindelijk flink in de kosten van de bedrijfsvoering.

Tips en vragen?

Met de ondernemers wordt - op basis van behoefte en financiële haalbaarheid - het collectieve dienstenpakket uitgebreid. Hebt u vragen, een interessant aanbod, klachten of aanvullende ideeën?

Neem dan gerust contact op met uw parkmanager Nicolette Bakker.