Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. Het 'Keurmerk Veilig Ondernemen' (KVO) voor bedrijventerreinen is een gestructureerde manier van lokale samenwerking om veiligheid te vergroten.

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in samenwerking met Politie, Brandweer, de ondernemersverenigingen, de beveiligingsspecialisten, het parkmanagement en het MKB Nederland, een start gemaakt om te komen tot de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de bedrijvenparken Ruyven, De Boezem, Oostambacht en Heron. Hierbij maken we gebruik van de KVO-procesbegeleiding van het MKB-Nederland.

KVO-Certificaat opnieuw behaald!

121415 certificaat Continu Samenwerken De Boezem-Ruyven-Oostambacht-HeronVoor het bedrijvenpark Ruyven is het certificaat voor het Keurmerk behaald! In 2008 vond de eerste feestelijke uitreiking van het certificaat en ondertekening van het samenwerkingsconvenant plaats. In 2015 is opnieuw het hercertificeringstraject succesvol doorlopen en vindt er in 2018 een nieuw hercertificeringstraject plaats. 

Gemeente, politie, brandweer,  MKB Nederland en de Coöperatie bundelden hun krachten en stelden aan de hand van de veiligheidsenquête onder de ondernemers en de schouw over het terrein een actieplan met maatregelen op. Het actieplan wordt regelmatig bijgesteld en iedere twee jaar wordt opnieuw bekeken of Ruyven voldoet aan de eisen van het keurmerk.

 

KVO voordelen

Download het KVO-certificaat voor o.a. verzekeringsvoordeel: KVO-certificaat 2015-2018

 

  • Met dit KVO-certificaat komen ondernemers op Ruyven in aanmerking voor korting op verzekeringen. Speciaal voor ondernemers op Ruyven is een raamovereenkomst afgesloten met Interpolis/Rabobank: zie ook de webpagina: verzekeringspakket.
  • Subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven:  Veilig Ondernemen begint hier.

 

KVO certificeringstraject

Voor de aanvraag van de certificatie voor KVO is onderstaand stappenplan doorlopen:

•  Aanvragen van subsidies (o.a. procesbegeleiding door MKB Nederland)

•  Formatie werkgroep KVO

•  Uitzetten en analyse veiligheidsenquête ondernemers t.b.v. nulmeting terrein

•  Veiligheidsschouw over het terrein en opstellen schouwrapport

•  Opstellen Plan van Aanpak en veiligheidsmaatregelenmatrix

•  Audit en certificering KVO

Brandpreventietips!

Hoe brandveilig is uw onderneming? Lees alle ins & outs over brandpreventie en brandveiligheid in de KVO nieuwsbrief Lees verder