Parkmanagement

Het bedrijvenpark Ruyven is het eerste bedrijventerrein binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp waar parkmanagement geïmplementeerd is. De gemeente heeft in 2004 hiertoe het initiatief genomen, dat uiteindelijk door de in 2006 opgerichte Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven u.a. volledig is overgenomen. Parkmanagement wordt toegepast om een hoogwaardig kwaliteitsniveau en de vastgoedwaarde van het bedrijvenpark Ruyven te behouden en te verbeteren. Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de ondernemers en gebouweigenaren. Momenteel nemen 26 van de in totaal 30 ondernemers op Ruyven op vrijwillige basis deel aan de coöperatie.

Kwaliteitswaarborg
Door het parkmanagement uit te besteden aan één professionele organisatie hebben zowel de vastgoedeigenaren, de ondernemers, als ook de lokale overheid één vast aanspreekpunt en kan men zich daardoor primair blijven richten op de eigen core-business. Gezamenlijk is een verplicht basispakket  parkmanagement opgesteld, waarin de parkmanagementorganisatie, collectieve beveiliging en de collectieve bewegwijzering zijn geregeld.

Met parkmanagement wordt:

• een hoogwaardige kwaliteit van de bedrijfsomgeving bewerkstelligd
• de vastgoedwaarde behouden en zelfs verbeterd
• een veilig ondernemersklimaat met aandacht voor het milieu gecreëerd
• prijsvoordeel gecreëerd door collectieve inkoop van diensten
• het imago versterkt en is er blijvende aandacht voor de bereikbaarheid

 

In nauwe samenwerking met de ondernemers wordt - op basis van behoefte en financiële haalbaarheid - het collectieve dienstenpakket uitgebreid. Hebt u vragen, klachten of aanvullende ideeën?

Neem dan gerust contact op met uw parkmanager Nicolette Bakker.